İletişim

Bilgisayar Mühendisi Bilgi ve Becerileri : Eğitim, Tasarım İlgi Alanları: Doğada Yaşam, Yamaç Paraşütü

Website:Ali KARATAŞ

Son Yazılar

Eğitim Projeleri

Eğitim Nedir?

Eğitim: Toplum yaşayışında yer edinmek için edinilen bilgi, beceri ve anlayışlara denir. Eğitim geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Kısaca “istenilen davranışı geliştirme süreci” olarak da anlatılabilir.

Önlü Filozofların eğitim tanımları aşağıdaki gibidir.

  • Kişinin davranış örüntülerini değiştirme sürecidir. (Tyler).
  • Fizik ve sosyal tabiatın insan üzerinde meydana getirdiği tesirlerdir.(Durkheim)
  • Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir. (Ertürk).
  • İnsan davranışlarında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter ve önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden belli değişmeler sağlamak amacıyla yürütülen düzenli bir etkileşimdir. (Yıldırım).
  • İnsanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir (Nurettin Fidan).

Bu bölümde almış olduğum eğitimleri videolu veya yazılı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım.

Leave a Response